ارشد بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران

1-فارسی  : بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران .

2-انگلیسی :

Reflection of religious teachings of holy prophets

Family in mysticism shafei s religion of jranian kurds

 

ب) نوع کار تحقیقاتی :

یک مطلب دیگر :

بنیادی                       نظری                       کاربردی                        علمی

ج) تعداد واحد پایان نامه :   4 واحد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*