ارشد بازیابی، گونه‌شناسی، اعتبار سنجی سندی روایات تفسیری ابن‌الماهیار

1.1.7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………… 5

1.1.8. نتایج علمی و عملی تحقیق…………….   6

1.2. مفاهیم………….. 6

1.2.1. بازیابی……………   6

1.2.1.1. بهره‌ها و فواید…… 7

1.2.1.2. ضرورت و اهداف بازیابی.. 7

1.2.1.3. قواعد  و روش‌های بازیابی.. 7

1.2.2. تأویل………….   8

1.2.3. روایت تفسیری.. 10

1.2.4. گونه‌شناسی روایات تفسیری.. 10

1.2.4.1. روایات آیه ـ سوره شناخت… 11

1.2.4.2. روایات معنا شناخت…….. 11

1.2.4.3. روایات تفسیری ـ تبیینی…….. 11

1.2.4.4. روایات تأویلی.. 11

1.2.4.5. روایات جری و تطبیق……. 11

1.2.4.6. روایات مرتبط. 12

1.2.5. اعتبارسنجی سندی.. 12

1.3. شناخت‌نامه‌ی ابن‌الماهیار. 12

1.3.1. نام و نسب……………..    12

1.3.2. شخصیت علمی.. 13

1.3.2.1. اساتید و مشایخ.. 14

1.3.2.2. شاگردان ابن‌الماهیار.. 15

1.3.2.3. آثار ابن‌الماهیار.. 15

1.3.2.4. سرگذشت آثار… 16

1.3.3. شخصیت رجالی ابن‌الماهیار.. 18

1.3.3.1. نماى سیاسى ـ مذهبى قم و بغداد در زمان حیات ابن‌الماهیار.. 19

فصل دوم. 21

2.1. کتب چهارگانه ابن‌الماهیار. 22

2.1.1. طرق ابن‌الماهیار.. 22

2.1.2. استناد و اهمیت کتب ابن‌الماهیار.. 23

2.1.3. سرچشمه‌های انعکاس دهندۀ روایات تفسیری کتب ابن‌الماهیار.. 24

2.1.4. بازتاب روایات تفسیری کتب ابن‌الماهیار در منابع بعد از خود. 25

2.1.5. جایگاه ابن‌الماهیار در انتقال تراث تفسیری امامیه. 26

2.1.6. محتوا و مضمون روایات تفسیری کتب ابن‌الماهیار.. 27

2.1.7. منابع کتب ابن الماهیار.. 27

2.1.8. تفاوت پژوهه حاضر با کتاب تأویل ما نزل من القرآن الکریم. 29

2.2. روش بازیابی روایات تفسیری ابن‌الماهیار.. 31

2.2.1. بازیابی روایات تفسیری ابن الماهیار.. 32

(3) سورة آل عمران. 33

(4) سورة النساء. 36

(5) سورة المائدة 37

(7) سورة الأعراف… 38

(9)سورة التوبة. 39

(13) سورة الرعد. 39

(16) سورة النحل. 41

(17) سورة اسراء. 42

(18) سورة الکهف… 47

(19) سورة مریم. 50

(20) سورة طه. 52

(21) سورة الأنبیاء. 55

(22) سورة الحج. 59

(23) سورة المؤمنون. 68

(24) سورة النور. 70

(25) سورة الفرقان. 73

(26) سورة الشعراء. 76

(27)سورة النمل. 80

(28) سورة القصص…. 84

(29)سورة العنكبوت.. 88

(30) سورة الروم. 91

(31) سورة لقمان. 92

(32)سورة السجدة 93

(33) سورة الأحزاب.. 95

یک مطلب دیگر :

(34) سورة سبأ 100

(35) سورة الملائكة / فاطر. 102

(36) سورة یس… 104

(37)سورة الصافات.. 105

(38) سورة ص…. 107

(39) سورة الزمر. 108

(40)سورة المؤمن. 111

(41)سورة فصلت.. 112

(42)سورة الشوری.. 115

(43) سورة الزخرف… 117

(44) سورة الدخان. 123

(45) سورة الجاثیة. 124

(46) سورة الأحقاف… 125

(47) سورة محمد. 126

(48) سورة الفتح. 128

(49) سورة الحجرات.. 129

(50) سورة ق.. 130

(51) سورة الذاریات.. 131

(52) سورة الطور. 131

(53) سورة النجم. 132

(54) سورة القمر. 136

(55) سورة الرحمن. 136

(56) سورة الواقعه. 139

(57)سورة الحدید. 140

(58) سورة المجادلة. 145

(59) سورة الحشر. 147

(60) سورة الممتحنة. 149

(61) سورة الصف… 149

(62)سورة الجمعة. 152

(63) سورة المنافقون. 152

(64) سورة التغابن. 153

(66) سورة التحریم. 153

(67) سورة الملك.. 154

(68) سورة القلم. 155

(69) سورة الحاقة. 156

(70) سورة المعارج.. 158

(72) سورة الجن. 159

(74) سورة المدثر. 160

(75) سورة القیامة. 161

(76) سورة الإنسان. 161

(77) سورة المرسلات.. 163

(78) سورة النبأ 163

(79) سورة النازعات.. 164

(80) سورة عبس… 165

(81)سورة التکویر. 165

(82) سورة الانفطار. 167

(83) سورة المطففین. 167

(84) سورة الانشقاق.. 169

(85) سورة البروج.. 169

(87) سورة الأعلی.. 170

(88) سورة الغاشیة. 170

(89) سورة الفجر. 171

(90) سورة البلد. 171

(91) سورة الشمس… 172

(92) سورة اللیل. 173

(93) سورة الضحى‏ 174

(94) الشرح‏ 174

(95) سورة التین‏ 175

(97) سورة القدر. 176

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*