ارشد بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول …

هدف ما از انجام این تحقیق شناسایی عوامل بیماری زردی و پژمردگی نخود و تعیین ارقام مقاوم نخود نسبت به این بیماری در شرایط گلخانه در استان لرستان می‌باشد.

یک مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*