ارشد تأثیر نانو ذرات TiO2 و Carbon Black بر خواص پوشش …

2-7- وسایل دیده بانی و آشکارسازها …………………………………13

2-8- خصوصیات انعکاسی از محیط­های مختلف……………………… 15

2-9- پوشش های استتاری…………………………………………… 18

2-9-1- پوشش­هایی برای نواحی بیشه و جنگلی…………………… 18

2-9-2- پوشش­هایی برای نواحی بیابانی……………………………… 23

2-9-3- پوشش­هایی برای محیط­های اقیانوسی………………………. 23

2-10- خواص مواد اولیه با کارآیی مادون قرمز نزدیک………………… 27

2-10-1- انتخاب پیگمنت با خواص مادون قرمز نزدیک……………….. 27

2-10-2- رنگدانه ­های آلی………………………………………………. 31

2-10-3- نانو ذرات……………………………………………………….. 32

2-10-3-1- دی اکسید تیتانیوم…………………………………………. 32

2-10-3-2- نانو ذرات کربن بلک………………………………………….. 32

2-10-4- خواص طیفی از رزین­ها………………………………………… 33

2-10-4-1- رزین پلی یورتان…………………………………………….. 35

2-10-5- حلال­ها و دیگر مواد تشکیل دهنده……………………………. 36

2-11- فرمول نویسی رنگ………………………………………………. 38

2-12- آلومینیوم………………………………………………………….. 40

2-13- آماده سازی سطوح……………………………………………… 41

2-13-1- مناسب سازی پیش از اِعمال………………………………… 42

2-13-2- تمیزکاری اولیه………………………………………………….. 43

2-13-3- حذف اکسیدها به روش­های امکانپذیر………………………… 43

2-14- آندایزینگ…………………………………………………………… 46

2-14-1- مفاهیم و کاربردها…………………………………………….. 46

2-14-2- روش­های آندایزینگ…………………………………………….. 47

فصل  سوم……………………………………………………………….. 51

مواد و تجهیزات…………………………………………………………… 51

3-1- مواد مصرفی و تجهیزات…………………………………………… 52

3-2 مواد مصرفی…………………………………………………………. 52

3-2-1- رنگدانه ­های آلی………………………………………………… 52

3-2-2- نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم…………………………………… 54

3-2-3- نانو ذرات کربن بلک……………………………………………… 54

3-2-4- رزین……………………………………………………………….. 55

3-2-5- حلال­ها……………………………………………………………… 55

3-2-6- اسید سولفوریک………………………………………………… 55

3-2-7- آلیاژ آلومینیوم5052……………………………………………… 55

3-3 تجهیزات………………………………………………………………. 56

3-3-1- میکسر برقی……………………………………………………… 56

3-3-2- دستگاه پولیشر………………………………………………….. 56

3-3-3- فیلم کِش…………………………………………………………. 56

3-3-4- کوره حرارتی……………………………………………………… 57

3-4 آزمون­ها………………………………………………………………… 57

3-4-1- میکروسکوپ نوری……………………………………………….. 57

3-4-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی…………………………………. 57

3-4-3- دستگاه اسپکتروفتومتر…………………………………………… 58

3-4-4- دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی در ناحیه مادون قرمز نزدیک…..58

3-4-5- دستگاه تست چسبندگی………………………………………..58

3-4-6- دستگاه تست سایشی………………………………………… 58

فصل چهارم……………………………………………………………….. 59

نتایج و بحث………………………………………………………………… 59

4-1- ساخت پوشش……………………………………………………… 60

4-2 آماده­سازی…………………………………………………………… 64

4-3 پوشش دادن………………………………………………………….. 65

4-4- فرمولاسیون پوشش……………………………………………….. 65

4-5- تصاویر میکروسکوپ نوری…………………………………………… 67

4-6 تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی……………………………… 70

یک مطلب دیگر :

4-7 انعکاس پوشش­ها در ناحیه مادون قرمز نزدیک…………………….. 74

4-8- مقاومت سایشی پوشش­ها……………………………………….. 78

4-9- چسبندگی پوشش­ها ……………………………………………….80

فصل  پنجم…………………………………………………………………. 83

نتیجه گیری  و پیشنهادات……………………………………………….. 83

5-1- نتیجه ­گیری………………………………………………………….. 84

5-2- پیشنهادات برای کارهای آتی………………………………………. 85

مراجع……………………………………………………………………….. 86

پیوست……………………………………………………………………… 92

چکیده:

استتار هم در ناحیه مریی و هم در ناحیه مادون قرمز موضوعات قابل توجهی در اهداف و مقاصد نظامی می باشد. به منظور ایجاد استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک، بایستی طیف انعکاسی اجزای طبیعت و هدف را هماهنگ نمود. بنابراین طیف انعکاسی پوشش های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک تهیه شده، بسیار مهم می باشد. برای رسیدن به این هدف از رنگدانه­های آلی استفاده شده است. همچنین از درصدهای مختلف نانو دی اکسید تیتانیوم و نانو کربن بلک در فرمولاسیون پوشش به منظور بررسی تأثیر آن­ها بر خواص پوشش­های استتاری از جمله انعکاس طیفی، میزان چسبندگی و مقاومت سایش در ناحیه مادون قرمز نزدیک استفاده گردید. حداقل ضخامت پوشش اِعمال شده برای رسیدن به انعکاس مناسب 225میکرون می­باشد.

نتایج انعکاسی نمونه­ها نشان داد که افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک به فرمولاسیون پوشش­ها باعث کاهش انعکاس می­شود. بررسی میزان مقاومت به سایش پوشش­ها نشان داد که با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک باعث افزایش مقاومت سایشی پوشش­ها می­شود و تأثیری در میزان چسبندگی پوشش­ها ندارند.

فصل اول: مقدمه

1-1- پیشگفتار

گونه­های شگفت­انگیزی از پنهان سازی در بین جانوران از گذشته تاکنون شناخته شده و آنچه امروزه به عنوان استتار[1] مطرح است الهام گرفته از طبیعت می­باشد. استتار از اصول و عوامل پدافند غیرعامل می­باشد و از مهمترین حیله­های جنگی است که برای فریب دشمن به­کار می­رود. استتار یکی از روش­های محافظت در برابر عوامل خارجی می­باشد. پایه­ی اولیه آن بر روی این واقعیت استوار است که اگر دشمن نتواند هدف را کشف کند، هدف به­طور مؤثری محافظت می­شود و تلفات کاهش پیدا می­کند[1].

در مقاصد نظامی، استتار به منظور تغییر شکل دادن نیروها و تجهیزات در مقابل شناسایی دشمن استفاده می­شود. تا زمانی که نیروها و تجهیزات آن­ها پیشرفته تر می­شود، استتار برای زنده ماندن و محافظت در برابر تجهیزات اهمیت بیشتری پیدا می کند. از نقطه نظر نظامی، تلاش­ها و تحقیقات پیوسته­ای برای یافتن روش­هایی به منظور فریب دادن مشاهده کننده وجود دارد. رنگ­های یافت شده در اغلب الگوهای استتار نظامی: سبز، زیتونی، خاکی، قهوه­ای و مشکی می­باشد. برای استتار هماهنگی با محیط اطراف، کاهش تضادها و از بین بردن خطوط برجسته­ی تصویر از طریق یک الگوی کارآمد ضروری است. نور خورشید شامل 5% اشعه­ی ماورای بنفش، 46% تابش مرئی و حدود49% تابش مادون قرمز نزدیک (NIR) می­باشد
(طول موج 700 تا 1200 نانومتر). با پیدایش تجهیزات شناسایی در NIR، مانند دوربین­های دید در شب و فتو گرافی NIR، ضروری است که انعکاس IR پوشش­ها در محدوده­ی 700-1200نانومتر در نظر گرفته شود. بنابراین ضروری است که برای استتار، رنگدانه­هایی که دارای انعکاس مادون قرمز مشابه با اجزای طبیعت هستند و طیف انعکاسی محیط را با طیف انعکاسی شی همسان می کنند، به کار روند[57].

معمولاً سه محیط برفی، جنگلی و بیابانی را می­توان مهم­ترین زمینه­های استتار برای پنهان­سازی نیروها و تجهیزات نظامی عنوان کرد. در محیط برفی، انعکاس برف در طول موج­های ماورابنفش حـــــدود 98-80% می­باشد و اجسام برای استتار در این مناطق، باید بتوانند انعکاسی نزدیک با زمینه برفی محیط داشته باشند[1].

در محیط جنگلی، هریک از عناصر جنگل دارای خصوصیات انتشار مادون قرمز متفاوتی هستند که به ساختار شیمیایی آن­ها وابسته می­باشد. به عنوان مثال برگ­های درختان که جزء اصلی در محیط جنگلی به حساب می­آیند، دارای بازتاب نسبتاً کم در ناحیه مرئی و بازتاب نسبتاً زیاد در محدوده مادون قرمز نزدیک
می­باشند. عنصر اصلی که در ساختار گیاهان نقش اساسی ایفا می­کند کلروفیل (سبزینه) می­باشد[1].

شن و ماسه­های بیابان که جزء اصلی محیط­های بیابانی را تشکیل می­­دهند، دارای بازتاب نسبتاً زیاد در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک می­باشند[1]. برای نگارش پایان ­نامه نیز از الگوی زیر استفاده گردیده است :

در فصل دوم به مروری بر مقالات گذشته در خصوص استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک پرداخته شده است؛ که ابتدا کاربردهایی از پوشش­های آلی با خواص مادون قرمز نام برده شده است و سپس به بحث استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک، که یکی از کاربردهای پوشش آلی با خواص مادون قرمز است؛ به طوری که مبحث اصلی این پروژه می­باشد پرداخته شده است. در ادامه مباحث فصل دوم، مواد اولیه ساخت پوشش از جمله رنگدانه[2]، رزین و حلال­هایی که می­توانند در پوشش­های آلی با خواص مادون قرمز نزدیک به­کار برده شوند مورد بحث قرار گرفته­اند.

در فصل سوم به بررسی تجهیزات و آزمون­های انجام گرفته شده و همچنین فرمولاسیون پوشش ساخته شده، نحوه­ی ساخت پوشش و اِعمال پوشش بر روی زیرآیند آلیاژ آلومینیوم 5052، پرداخته شده است.

در فصل چهارم نتایج حاصل از این تحقیق عرضه و مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است؛ نتایج آزمون­ انعکاس در ناحیه مادون قرمز نزدیک، آزمون سایشی، آزمون چسبندگی پوشش، و عکس­های استخراج شده به­وسیله دستگاه­های میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی به تفکیک آورده و مورد بحث واقع شده است.

در نهایت در فصل پنجم، از آزمون­های انجام گرفته شده در پروژه، نتیجه­گیری شده و تأثیر حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک بر روی خواص پوشش­های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک بد ست آورده شده است.

در بخش­های پایانی نیز پیشنهادات برای کارهای آتی و مراجع آورده شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*