ارشد شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی دركلام حضرت باتأكید بر نهج‌البلاغه

  • فصل اوّل: كلیات. 12

1.1. بیان مسئله. 12

1.2.  اهمیت و ضرورت. 13

1.3. سؤالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ‌. . . . . . . 11

 

1.4.  فرضیات تحقیق. 14

1.5. پیشینۀ تحقیق. 15

1.6. مفاهیم تحقیق. 16

1.7. بررسی منابع. 18

1.7.1 . نهج البلاغه. 18

1.7.2 . برخی از شروح نهج البلاغه. 19

1.7.2.2 . شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید).. 20

1.7.2.4.  شرح نهج‌البلاغه( ابن‌میثم ).. 21

1.7.2.1 . منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه.. 22

1.7.2.3.  فی ظلال نهج البلاغه.. 23

1.7.2.5 . بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغه.. 23

1.7.3 . برخی ازكتب تاریخی. 24

1.7.3.1.  وقعة صفین‏ 25

1.7.3.2. الطبقات الكبری.. 26

1.7.3.3. أنساب الأشراف‏ 26

1.7.3.4.  الأخبار الطوال‏ 27

1.7.3.5. الغارات.. 28

1.7.3.6. تاریخ یعقوبی.. 29

1.7.3.7. تاریخ طبری.. 30

1.7.3.8.  مروج الذهب‏ 31

1.7.3.9.  الجمل.. 32

1.7.3.10.  الاستیعاب‏ 33

1.7.3.11.  الكامل فی التاریخ‏ 35

1.7.3.12. اسد الغابة فی معرفة الصحابة.. 35

1.7.3.13. الاصابة فی تمییز الصحابه‏ 36

1.7.3.14.  منتهی الامال.. 38

1.7.4. برخی از كتب لغت (عربی/ فارسی). 39

1.7.4.1.  لسان‌العرب.. 40

1.7.4.2.  مجمع البحرین.. 40

1.7.4.3.  قاموس قرآن.. 43

1.7.4.4.  المفردات فی غریب القرآن.. 39

1.7.4.5.  لغت‌نامۀ دهخدا.. 41

1.7.4.6.  فرهنگ فارسی عمید.. 42

1.7.5.  برخی از كتب روایی. 44

1.7.5.1.  من لا یحضره الفقیه.. 45

1.7.5.2.  الکافی.. 44

1.7.5.3.  بحار الانوار.. 45

یک مطلب دیگر :

1.7.5.4.   الغدیر.. 46

  1. فصل دوّم: شاخصه‌های مبنایی. 49

2.1.  معرفت‌شناسی. 49

2.2.  اخلاق:. 54

  1. فصل سوم: شاخصه‌ها رفتاری. 65

3.1. بصیرت. 66

3.1.1.  بصیرت یاران، زیر ذره‌بین تاریخ. 81

3.1.2. بی‌بصیرت یاران، زیر ذره‌بین تاریخ. 99

3.2. امربه معروف ونهی ازمنكر. 105

3.2.1. یاران مطلوب، نمونۀ آمرین به معروف وناهیان از منكر  117

3.3.  شناخت ودفع  فتنه. 123

3.3.1.  نگاه تاریخ به شناخت ودفع فتنه توسط یاران مطلوب  138

3.3.2. نگاه تاریخ به عدم شناخت ودفع فتنه. 144

3.4.  عدالت محوری. 146

3.4.1.  عدالت‌محوری یاران مطلوب زیر ذرّه‌بین تاریخ. 158

3.4.2. عدم تحمّل عدالت علوی توسّط یاران در نظر تاریخ. 162

3.5. جهاد خالصانه. 166

3.5.1.  اخلاص یاران مجاهد، درنگاه تاریخ. 172

3.6. شهادت‌طلبی. 178

3.6.1.  شهادت‌طلبی یاران مطلوب درنگاه تاریخ. 183

3.7. معرفت به حق وپیروی از آن. 190

3.7.1.  معرفت یاران مطلوب به حق و پیروی ازآن درنگاه تاریخ  205

3.7.2.  عدم معرفت یاران به حق در نگاه تاریخ. 210

3.8.  شناخت كیفیت رابطه با دنیا. 212

3.8.1.   دنیاگریزی زاهدانۀ یاران مطلوب، زیر ذرّه بین تاریخ  219

3.8.2.  دنیاطلبی یاران زیر ذرّه‌بین تاریخ. 223

3.9.  پایداری. 226

3.9.1. پایداری یاران مطلوب در نگاه تاریخ. 231

3.10.  تقوا. 237

3.10.1. تقوای یاران مطلوب در نگاه تاریخ. 244

3.10.2.  بی‌تقوای یاران در نگاه تاریخ. 248

  1. فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق. 251

فهرست منابع (كتاب‌نامه). 256

منابع فارسی. 257

منابع عربی. 260

سایت‌ها ونرم‌افزارها. 264

الملخص.

Abstract

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*