ارشد مهندسی شیمی آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

” M.SC ” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

مطلب دیگر :

عنوان:

آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*