ارشد مهندسی عمران تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانال های قوسی در حالت آب صاف (با بهره گرفتن از داده های آزمایشگاهی)

 

مطلب دیگر :

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
جریان در قوس رودخانه های طبیعی بسیار پیچیده بوده که از آن جمله می توان به وجود یک جریان حلزونی در آن اشاره کرد که از اندر کنش جریان ثانویه و جریان اصلی بوجود می آید. الگوی جریان در قوس به گونه ای است که جریان در سطح به سمت قوس خارجی و در کف به سمت قوس داخلی متمایل می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده، الگوی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*