ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد Piezo-FGM

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*