اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

رشد شناختی: تغییراتی است که در ادراک، تفکر، و حل مساله ایجاد می شود.

رشد اجتماعی: بر تغییراتی اطلاق می شود که در روابط با دیگران پیش می آید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*