افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش

 افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک

 

استاد راهنما:

 

دکتر مهرداد سلیمانی منفرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
لرزه نگاری بازتابی عمومی ترین روش ژئوفیزیکی برای اکتشاف نفت و گاز است که امکان دست یابی به تصویر ساختار های زیر سطحی با استفاده از اندازه گیری های غیر مستقیم در سطح را فراهم می کند. به تصویر کشیدن جزئیات بیشتر ساختارهای زیر سطح، هدف تحقیقات در پژوهشگاههای دانشگاهی و صنعت نفت و گاز است که در

پایان نامه

 نهایت به مفسر کمک می کند تا موقعیت کاوش و استخراج نفت و گاز را با تخمین درستی تعیین کند. با روشن شدن اهمیت تصویر سازی لرزه ای زیر سطحی در ابتدای بخش بالا دستی صنعت نفت، لزوم بدست آوردن تصاویر عمقی یا زمانی با کیفیت هر چه بیشتر و با نسبت سیگنال به نوفه بالاتر بر هیچ کس پوشیده نیست.

روش بر انبارش نقطه میانی مشترک همراه با تصحیح برون راند نرمال و تصحیح برون راند شیب برای نیل به چنین هدفی در فاصله ای نه چندان دور از ابتدای شروع فعالیت های اکتشاف لرزه ای ابداع گردید. ولی این روش در محیط هایی که با بازتابنده های پر شیب یا تغییرات سرعت جانبی مواجه هستیم، قادر به استفاده از تمام داده های سهیم در بازتاب از یک نقطه نمی باشد. در این گونه موارد استفاده از روش CRS به دلیل بهره گیری از اطلاعاتی شامل شکل بازتابنده ها (از قبیل شیب و انحنای بازتابنده) می تواند به عنوان راه حل مشکل مذکور تلقی شود. در هنگامی که بجای در نظر گرفتن یک سطح بازتاب روی بازتابنده، یک نقطه روی آن درنظر گرفته شود، روش CRS به یک حالت خاص که همان روش CMP است، تبدیل می شود. در این صورت مزیت روش CRS نسبت به روش CMP با در نظر گرفتن یک سطح بازتاب به جای یک نقطه بازتاب با آشکار کردن رخ دادهای بازتابی بصورت دقیق تر مشخص می شود. سطح بازتاب در روش CRS با بازه (Aperture) همانند تعیین بازه در روش های کوچ مشخص می شود. به منظور حفظ اعتبار معادلات تئوری پرتو در این مناطق، تعیین شرایط تفسیر سازی این الزام را ایجاب می کند که در مناطق با ساختارهای پیچیده از بازه کوچک تر استفاده شود. با هر چه کوچکتر کردن این بازه در ساختارهای پیچیده، مزیت این روش کم رنگ تر خواهد شد. روش هایی برای تصویرسازی مناطق پیچیده مثل روش های RTM و  Gaussian Beam  Migration (GBM)و CDS ارائه شده اند که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند که البته توسعه یا برطرف کردن آنها هدف اصلی در این تحقیق نمی باشد. در این تحقیق هدف اصلی بر طرف کردن مشکل مذکور (تصویرسازی در مناطق پیچیده) در روش CRS می باشد. این کار نه تنها در ایران انجام نشده بلکه در پردازش هایی که در سایر کشورها انجام شده نیز نتایج کار قابل اتکا نبوده اند. در مورد این تحقیق نیز علی رغم به دست آوردن نتایج بهتر ،ممکن است نتیجه ایده ال یا آن چیزی که مطلوب نظر است حاصل نشود. در این پایان نامه روش برانبارش CO (برگلر،2001) بر اساس مفاهیم گرفته شده از روش برانبارش CRS برای تصویر‌سازی دو بعدی معرفی می شود. این روش بروی داده‌های واقعی اعمال می شود و با روش برانبارش CRS مقایسه خواهد شد. روش برانبارش CO نیز نیازی به مدل سرعت ندارد وتنها سرعت لایه سطحی کفایت می‌کند.  این روش مانند روش برانبارش  CRSروشی مبتنی بر داده‌ها است و همچنین تمامی مراحل برانبارش بطور خودکار و با استفاده از آنالیز همدوسی انجام می‌شود. پنج پارامتر برانبارش در این روش توصیف کننده ی عملگر برانبارش CO است که مربوط به نشانگرهای جبهه‌ی موج هستند. در صورتی که لایه سطحی زیر خط لرز‌های در دسترس باشد، این نشانگرها قابل محاسبه می‌باشند. در این روش علاوه برا اینکه کیفیت رخدادهای بازتابی افزایش می‌یابد، نشانگرهای مهمی از جبهه ی موج بدست می‌آید.
کلمات کلیدی:سطح برانبارش مشترک، دور افت مشترک، سطح پراش مشترک، بازه، نشانگرهای جبهه موج

یک مطلب دیگر :

فهرست مطالب             شماره صفحه
1   فصل اول
1-1 مقدمه…….2
2   فصل دوم روش های تصویر سازی لرزه ای در حوزه زمان
2-1     اصول تصویر سازی لرزه ای.. 7
2-2     پردازش داده ها به روش متداول.. 10
2-2-1        پیش پردازش…. 10
2-2-2    واپیچش…..13
2-2-3        تصحیح NMO.. 14
2-2-4        آنالیز سرعت… 15
2-2-5        استاتیک باقیمانده 16
2-2-6      کوچ…….17
2-3  پردازش داده ها به روش نوین……….21
2-3-1-روش برانبارش سطح بازتاب مشترک(CRS)…..22
2-3-2- روش برانبارش سطح پراش مشترک(CDS)……..24
3  فصل سوم برانبارش سطح بازتاب مشترک با دور افت مشترک (CO CRS)
3-1     مقدمه. 28
3-2     برانبارش سطح بازتاب مشترک با دور افت مشترک… 31
3-2-1        برانبارش خودکار CMP. 34
3-2-2        برانبارش CO.. 34
3-2-3        جستجوی bcs و برانبارش CO CRS 35
3-2-4        بهینه سازی.. 35
4  فصل چهارم اعمال برانبارش CO CRS  بر روی داده های واقعی
4-1     مقدمه. 38
4-2     مشخصات برداشت داده واقعی.. 39
4-3     برانبارش CO CRS. 41
5  فصل پنجم نتیجه گیری
نتیجه گیری.. 53
منابع……..56
مقدمه:
تقریبا تمامی شرکت‌های نفتی به تفسیرهای لرزه برای انتخاب سایت‌های برداشت نفت اعتماد می‌کنند. بنابراین توجه بیشتر به بهبود بخشیدن مقاطع لرزه‌ای امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. روش‌های لرزه‌ای به منظور مطالعات آب‌های زیرزمینی،  مهندسی شهری، تعیین سنگ بستر، سد‌سازی و راه‌سازی نیز بکار گرفته می‌شوند (شریف[1]، 1995).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*