بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱- قسمت ۱۲

پروتئین

 

 

۷۵/۳۷

 

 

۳۴

 

 

 

چربی

 

 

۸۰/۱

 

 

۳

 

 

 

فیبر

 

 

۹۷/۱۳

 

 

۱۲

 

 

 

کلسیم

 

 

۷۴/۰

 

 

۶۳/۰

 

 

 

فسفر

 

 

۱۳/۱

 

 

۰۱/۱

 

 

 

گلوکوزینولات

 

 

۱۴

 

 

۱۶

 

 

 

سیناپین

 

 

۷۸/۰

 

 

۱

 

 

۱-۱۲ اصول کلی شناسایی روغنها و چربیهای خوراکی
روغنها و چربیهای خوراکی از منابع گیاهی یا جانوری تامین می شود.چربی ها جدا از نقش غیر قابل انکار در بهبود طعم و و یژگیهای فیزیکی محصولات غذایی به دلیل داشتن کالری بالا و همچنین به عنوان حامل ویتامینهای محلول در چربی در زندگی ما اهمیت فراوانی دارد.
از نظر شیمیایی، روغنها استراسیدهای چرب و گلیسرول هستند، اسید های چرب نیز اسیدهای منوکربوکسیلیک زنجیره بلند هستند و طی یک فرایند استری شدن بیولوژیکی حداکثر ۳ اسید چرب روی یک مولکول گلیسرول که خود یک الکل تری هیدریک می باشد، متصل می شوند که تفاوت اصلی خوراکی با روغنهای معدنی و نفتی در این ترکیب ها نهفته است، روغنهای معدنی قابل هیدرولیز نیستند و روغنهای حاصل از نفت نیز اگر چه تا حدودی هیدرولیز می شوند اما حاصل این واکنش گلیسرول و اسید چرب نیست بلکه مجموعه اسیل گلیسرول ها ( گلیسرول استری شده با اسید های چرب ) می باشد و تمامی ترکیبهایی که به صورت طبیعی در روغن حل یا پخش می شوند روغن یا چربی نامیده می شود. مهمترین ترکیب در روغنها و چربیها تری اسیل گلیسرول ها هستند، معمولا بیش از ۹۵% چربی و روغن های خام را تری اسیل گلیسرول تشکیل می دهد که پس از تصفیه این مقدار بسته به میزان مواد غیر قابل صابونی به ۹۹-۹۷% می رسد (ماهنامه صنعت روغن نباتی ۱۳۸۵).
۱-۱۳ تاثیر آب و هوا بر روی کیفیت دانه روغنی کلزا
شرایط محیطی اثرات مهمی بر ترکیب های شیمیایی بذر کلزا به ویژه در ارقام جدید دارد. درجه حرارات و بارندگی در طول فصل رویش به عنوان دو عامل مهم در تولید دانه و کیفیت روغن کلزا مطرح می باشد به طوری که در درجه حرارت پایین و رطوبت بالا مقدار روغن بیشتر است که این عامل سبب افزایش اسید های چرب غیر اشباع خواهد شد.
آبیاری سبب می شود تا میزان روغن دانه افزایش و پروتئین آن کاهش یابد، بررسی های جدید نشان می دهد که در بین تمامی عوامل آب و هوایی درجه حرارت بیشترین تاثیر را بر کیفیت دانه کلزا داشته است.باافزایش درجه حرارت روزانه هوا از ۱۰به ۵/۲۶ درجه سانتی گراد تولید روغن کاهش اما تولید دانه افزایش یافته است ، درجه حرارت بالاتر میزان اسید های اروسیک ، لینولئیک، را کاهش داده اما سبب افزایش میزان اسید های اولئیک و ایکوزئیک شده است (تقی زاده، م.ص.، ۱۳۸۳).
میزان روغن و پروتئین موجود در دانه کلزا تحت تاثیر تغییرات بارندگی، درجه حرارت، طول روز و رطوبت نسبی هوا قرار می گیرد به طوری که بیشترین مقدار ذخیره روغن در شرایط روزهای کوتاه، دمای به نسبت معتدل و رطوبت نسبی پایین تولید می شود اما بیشترین مقدارپروتئین زمانی تولید می شود که روزها بلند و درجه حرارت بالا باشد، میزان اسید اروسیک تحت تاثیر طول روز و رطوبت نسبی قرار می گیرد.
۱-۱۴ ترکیب های کنجاله کلزا
الف ) پروتئین و اسید های آمینه
مقدار پروتئین خام در کنجاله کلزا ۳۸-۳۲ درصد است، میزان پروتئین در اثر عملیات روغن کشی در کارخانجات و محیط کاشت دانه تغییر می یابد، عوامل محیطی مثل آب و هوا و کیفیت خاک نیز بر روی میزان پروتئین تاثیر می گذارند.کنجاله در کلزا دارای ترکیبهای اسید آمینه بسیار مناسبی برای تغذیه حیوانات پرورشی به ویژه نشخوار کنندگان است. کنجاله کلزا همانند دیگر منابع پروتئین گیاهی در میزان لیزین محدودیت داشته اما از نظر سیتونین و
سیستئین در سطح مناسبی قرار دارد (الله دادی، الف.، ۱۳۸۰).
ب ) چربی و انرژی
میزان روغن موجود در کنجاله در ایران ۲-۱ در صد است.
ج ) کربوهیدراتها و فیبر
کنجاله کلزا دارای میزان زیادی پلی ساکارید غیر نشاسته ای و ۵/۲ در صد چند قندی ها از جمله فینوزد و استاکیوز است همچنین کنجاله کانولا حاوی ۱۵ درصد قند آزاد و پلی ساکارید های غیر نشاسته ای قابل حل می باشد.
د ) مواد معدنی
اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که کنجاله کلزا منبع مناسبی از مواد معدنی ضروری است به ویژه سلنیم و فسفر این کنجاله نسبت به کنجاله سایر دانه های روغنی بالاتر است . میزان سدیم در کنجاله کلزا به نوع فرآوری و مواد افزوده شده به کنجاله بستگی دارد.میزان کلسیم، فسفر و سدیم در کنجاله سویا به ترتیب ۲۹% ، ۷% و ۳۶% می باشد (احمدی،م.، ۱۳۸۰).
ه ) ویتامین ها
اطلاعات در مورد میزان ویتامین های کلزا محدود می باشد به هر حال کلزا دارای میزان زیادی کولین ، فولیک اسید ، تیامین ، تپاسین و بیوتین می باشد.
۱-۱۴-۱ ترکیب های نامطلوب موجود در کنجاله کلزا
الف – گلوکوزینولیتها
گلوکوزینولیتها ترکیبهای طبیعی موجود در گیاهان خانواده کلمیان هستند.
اکنون بیش از ۱۰۰ نوع مختلف از این گروه ترکیب های شناخته شده است که عمدتا در شکل و نوع زنجیره جانبی متفاوتند . تاثیر نامطلوب گلوکوزینولیتها و ترکیب های ناشی از تغییر ( مثلا هیدرولیز ) آنها به طور عمده شامل اثرات سمی ، ایجاد گواتر با جلوگیری از نشر هورمون تیروئید و کاهش قدرت باروری و ایجاد بیماری پاتولوژیک در کبد و غده تیروئید است که در حیوانات به اثبات رسیده است (Zakalova, H., 1991).
ب – فیتاتها
اسید فایتیک یکی از ترکیبهای نا مطلوب است که در بیشتر محصولات گیاهی از جمله کلزا وجود دارد.
ج – اسید های فنلیک و تاننها
این مواد به عنوان یکی دیگر از ترکیبهای نامطلوب دانه کلزا مطرح می باشند . مقدار این ترکیبها در کلزا تقریبا ۳۰برابر مقدار موجود در کنجاله سویا می باشد. وجود این ترکیب ها باعث طعم تند و رنگ تیره کنجاله می شود (Zakalova, H., 1991).
۱-۱۵ اصول فرآوری دانه کلزا برای تولید کنجاله و روغن با کیفیت مناسب

 

دانلود

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*