بررسی اثر تشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

مطلب دیگر :

عنوان:

بررسی اثر تشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*