بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون

زراعت

 عنوان

         (Pimpinella anisum L.)

مطلب دیگر :

 استاد راهنما

دکتر فضل‌الله صفی‌خانی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*