بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

مطلب دیگر :

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*