بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر۱۸ملاحظات کلی۱۸گفتار اول- منابع داخل در ماده ۳۸ اساسنامه۱۹جزء اول- معاهدات۲۰تعریف معاهدات۲۰معاهدات حقوق بشری۲۰تعریف حق شرط۲۲سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی۲۳انشای حق شرط۲۵حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی۲۶حق شرط بر معاهدات حقوق بشری۲۹تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری۳۴معاهدات حقوق بشر جهانی۳۴معاهدات حقوق بشر منطقه ای۳۵جزء دوم- عرف بین المللی۳۶جزء سوم- اصول کلی حقوقی۳۷جزء چهارم- تصمیمات قضایی۳۸جزء پنجم- دکترین۳۹گفتار دوم- منابع خارج از ماده ۳۸ اساسنامه۴۰جزء اول- قاعده آمره۴۰جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی۴۱گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری۴۲فصل دوم- تنوع فرهنگی۴۵بخش اول- مفهوم تنوع

 فرهنگی۴۵بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی۴۸گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی۴۸گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی۵۰بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی۵۱فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر۵۲بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی۵۲گفتار اول – سازمان ملل متحد۵۲جزء اول- منشور ملل متحد۵۲جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر۵۳جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی۵۵جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر۵۵جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک۵۷جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو۵۷گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری۵۹گفتار سوم – سازمان بین المللی کار۶۰گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای۶۱جزء اول- اتحادیه اروپا۶۱حاشیه انعطاف۶۲جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی۶۴جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)۶۴جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی۶۵بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین۶۶گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر۶۷گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر۷۰جزء اول- نظریه پست مدرنیسم۷۰جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی۷۱جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر۷۴نتیجه گیری۷۸فهرست منابع۸۰چکیده انگلیسی۸۴

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء

مطلب دیگر :

چرا لای فای با سرعت صدبرابری اش نمی تواند جایگزین وای فای شود؟

 اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

مقدمه

انسان به واسطه انسان بودن خود دارای حقوقی است که فقط ذاتی وی می‌باشد و با تغییر زمان و مکان هیچ تغییری نمی‌پذیرد و همواره و همیشه ثابت است و احترام و رعایت این حقوق برای تمامی جوامع و دولت ها لازم و ضروری است. لذا با بررسی سیر تحولات تاریخی در روابط میان انسان ها می‌توان به این نتیجه رسید که همیشه تعدادی افراد انسانی به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهای سرزمین، خیانت به مملکت، حفظ حقوق دینی و احترام به شعائر مذهبی، مصون ماندن از گناه در ردای کشیش و. جرائمی مرتکب گردیده‌اند که در نهایت جان، شرافت، مال و حیثیت انسان های دیگری را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، این قدرت‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌های معدودی افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن میلیون‌ها نفر در یک برهه زمانی کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.

لذا انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بین آنها می‌کارد. همان‌طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند: «احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد[۱].

حقوق بشر دارای ۳ ویژگی است: ۱- جهان شمولی ۲- ذاتی بودن ۳- غیرقابل سلب بودن

«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن بدین معناست که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی از افراد به دلایل موجه پاره‌ای از این حق‌ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[۲]».

این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*