بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران

تحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی داشته و اطلاعات و داده های آن بر مبنای تحلیل عقلانی و استدلال با مراجعه به منابع کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتابها ، مقالات و نشریات و پایان نامه های گوناگون جمع آوری و تنظیم می شود.

۱-۶- ساختار تحقیق

اعمال حقوق عرفی» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری» و فصل پنجم؛ «نتیجه ­گیری و پیشنهاد» تقسیم می شوند.

مطلب دیگر :

مسئوولیت کیفری و اشتباه

۲- مسئوولیت کیفری و اشتباه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*