بررسی امکان به کارگیری فرایندهای جداسازی غشایی

واحد تهران جنوب

تکمیلی دانشکده تحصیلات

مهندسی شیمی- فرایند

مطلب دیگر :

عنوان:

بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*