بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

مطلب دیگر :

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد باقر جعفری

زمستان ۹۲

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*