بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شركت های پذیرفته …

Supervisor:

 

Dr.  keyhan Azadi

 

 

پایان نامه

 

Author:

 

Masoomeh Shahnazi Bejarsary

 

 

 

Date:

 

یک مطلب دیگر :

(February,2015)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
واژه های کلیدی:مدیریت سرمایه درگردش،تصمیم گیری مالی،سودآوری،تأمین مالی

 
 
فصل اول
كلیات تحقیق
 

1-1مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*