بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه

1-4- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………….3

1-5- روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………….3

1-6- نقد منابع و ماخذ ……………………………………………………………..3

1-6-1 منابع تاریخی …………………………………………………………………………..3

1-6-1-1- سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس…………………………………………4

1-6-1-2- تاریخ جهانگیریه……………………………………………………………………………..4

1-6-1-3- تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس ……………………………………………5

1-6-2- سفرنامه­ها …………………………………………………………………….5

1-6-2-1 سفرنامه سرپرسی سایکس………………………………………………5

1-6-2-2- سفرنامه سدید………………………………………………………………………….6

1-6-3- اسناد ………………………………………………………………………………….6 

1-6-4- منابع جدید ………………………………………………………………………….6

1-6-4-1- تاریخ لنجه……………………………………………………………………….6

1-6-4-2- بندرلنگه در ساحل خلیج فارس   …………………………………………… 7

فصل دوم : موقعیت جغرافیایی بندر لنگه  

2-1- جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………8

2-1-1- مشخصات جغرافیایی ……………………………………………………………8

2-1-2- ناهمواری ها بندر لنگه……………………………………………………………….9

2-1-3- آب و هوا …………………………………………………………………………………….10

2-1-4-  رود ها……………………………………………………………………………………………..11

2-1-5- پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………11

2-1-5-1- درختان……………………………………………………………………………….. 11

2-1-5-2- گیاهان دارویی………………………………………………………………………….12

2-1-6- پوشش جانوری ………………………………………………………………………………13

2-1-7- راه های ارتباطی………………………………………………………………….14

2-2- جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………….14

2-2-1- جمعیت……………………………………………………………………………………………14

2-2-1-1- محلات بندرلنگه……………………………………………………..15

2-2-2- زبان………………………………………………………………………………………16

2-2-3- نژاد…………………………………………………………………………………..17

2-2-4- دین و مذهب…………………………………………………………………………..17

2-2-5- خوراک…………………………………………………………………………………17

2-2-6- پوشاک…………………………………………………………………………………………17

2-3- جغرافیای اقتصادی…………………………………………………………………………18

2-3-1-  صیادی……………………………………………………………………………………..18

2-3-1-1- ماهی گیری……………………………………………………………………………..18

2-3-1-2- صید مروارید………………………………………………………………………….18

2-3-1-3- صدف……………………………………………………………………………………..18

2-3-2- معادن………………………………………………………………………………………………….19

2-3-3- صنایع…………………………………………………………………………………………..19

2-3-4- هنرهای دستی…………………………………………………………………………………19

2-3-5-کشاورزی…………………………………………………………………………………………….20

2-3-6- دامداری…………………………………………………………………………………………….20

2-3-7- بازرگانی………………………………………………………………………………………………20

پایان نامه

2-4- جغرافیای تاریخی …………………………………………………………………………………..21

2-4-1- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………..21

2-4-2- وجه تسمیه­ی …………………………………………………………………21

فصل سوم: تحولات سیاسی بندر لنگه

3-1- بخش اول: دوره صفویه تا پایان زندیه…………………………………………24

3-1-1- تشکیل دولت صفویه……………………………………………………………………….24

3-1-2- حضور استعمارگران پرتغالی در خلیج فارس……………………………………….25

3-1-3- پایان حضور پرتغالی ها در خلیج فارس………………………………………………..28

3-1-4- حضور هلندی ها در بندر لنگه……………………………………………………30

3-1-5- حمله خوارج به بندر لنگه و توابع آن……………………………………………………30

3-1-6- سقوط دولت صفویه و آغاز حملات جواسم به سواحل ایران………………………………….31

3-1-6-1- جواسم و تلاش آنها برای استقرار در سواحل ایران و بندر لنگه……………………………31

3-1-7- پادشاهی نادر………………………………………………………………………………33

3-1-8- کشته شدن نادر و حملات مجدد جواسم به سواحل ایران…………………………………33

3-3- بندر لنگه در دوره­ی زندیه …………………………………………………………………………….34

3-2- بخش دوم : از پایان زندیه تا انقلاب مشروطه……………………………………………….34

3-2-1- استقرار جواسم در بندر لنگه و توابع…………………………………………………….34

3-2-2- تثبیت حاکمیت جواسم بر بندر لنگه و آغاز تحرکات انگلیسی ها در این بند….36

3-2-3- اخراج جواسم از بندر لنگه………………………………………………………….43

3-2-4- حاکمان بندرلنگه از اخراج جواسم تا سال 1316 ه . ق…………………………..45

3-2-5- تلاش نافرجام جواسم برای حکومت مجدد بر بندرلنگه…………………………..45

3-3- بخش سوم: تحولات بندرلنگه از انفلاب مشروطیت تا سقوط  دولت قاجاریه…………46

3-3-1- مردم بندرلنگه و انقلاب مشروطه………………………………………….47

3-3-1-1- اغتشاشات در لار و جنوب ایران و تاثیر آن بر بندرلنگه…………………..48

3-3-1-2- انجمن های محلی مشروطه خواهان………………………………………..52

3-3-2- جنگ جهانی اول و تاثیرات آن بر بندرلنگه……………………………………………..53

3-4- بخش چهارم: انقراض قاجاریه و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی…………………….54

3-4-1- جنگ جهانی دوم……………………………………………………………….58

3-4-2- حکومت محمد رضا شاه پهلوی……………………………………………..58

یک مطلب دیگر :

3-4-2-1- نا امنی در جنوب ایران و بندر لنگه……………………………………58

  فصل چهارم: تحولات اجتماعی و فرهنگی بندر لنگه

4-1- بخش اول: دین و مذهب در بندرلنگه………………………………60

4-1-1- دین اسلام………………………………………………………………………..60

4-1-1-1- اهل سنت………………………………………………………………………60

4-1-1-2- تشیع…………………………………………………………………..61

4-1-2- فرق غیر اسلامی……………………………………………………62

4-1-2-1- زرتشتی…………………………………………………………………………62

4-1-2-2- یهود………………………………………………………………………………62

4-1-2-3- هندوها……………………………………………………………………..62

4-1-2-4- مسیحیان…………………………………………………………………………..62

4-2- بخش دوم: آداب و رسوم…………………………………………………………..63

4-2-1- آداب و رسوم مذهبی………………………………………………………….63

4-2-1-1- عید قربان………………………………………………………………………………..63

4-2-1-2- جشن استقبال از حاجیان…………………………………………………..64

4-2-1-3- آداب و رسوم در ماه رمضان……………………………………………………………..64

4-2-1-3-1- خواندن نماز تراویح……………………………………………………………..64

4-2-1-3-2- مراسم ویژه شهادت حضرت علی (ع)…………………………65

4-2-1-3-3- خواندن نماز تهجد یا قیام الیل………………………………………………….65

4-2-1-3-4- خیر شب 27 رمضان……………………………………………………………. 65

4-2-1-4- عید فطر……………………………………………………………………65

4-2-1-5- گرفتن روزه بعد از پایان ماه مبارک رمضان…………………………………..66

4-2-1-6- خیرات………………………………………………………………………………….66

4-2-1-6-1- جشن روز پانزدهم شعبان (جشن نومه یا نیمه)……………………………..66

4-2-1-6-2- خیر روز هشتم ذی الحجه…………………………………………….66

4-2-1-6-3- خیر معراج (شب 26 رجب)…………………………………………………67

4-2-1-7- مولود خوانی………………………………………………………………………….67

4-2-1-8- عاشورا در بندرلنگه……………………………………………………………………67

4-2-1-9- آئین ها و مراسم های ویژه به مناسبت تولد و مرگ ائمه و بزرگان دینی……………………………..68

4-2-2- آداب و رسوم محلی……………………………………………………………68

4-2-2-1- مراسم ختنه سوران …………………………………………………………69

4-2-3- آداب و رسوم  ملی………………………………………………………………..69

4-2-3-1- جشن چهارشنبه سوری…………………………………………………69

4-2-3-2-  خانه تکانی………………………………………………………………………69

4-2-3-3- تحویل سال………………………………………………………………………..70

4-2-3-4- سیزده بدر………………………………………………………………………………….70

4-2-4- ضرب المثل ها…………………………………………………………………………..70

4-2-5- تقویم های رایج در بندرلنگه…………………………………………………………………………72

4-2-5-1- تقویم هجری قمری ……………………………………………………..72

4-2-5-1-1- کاربرد تقویم هجری قمری…………………………………………………..72

4-2-5-2- تقویم هجری شمسی……………………………………………………………73

4-2-5-2-1- کاربرد تقویم هجری شمسی………………………………………………73

4-2-6- طب سنتی………………………………………………………………………………… 73

4-2-7- زبان و گویش………………………………………………………………………………….. 74

4-2-7-1- زبان فارسی…………………………………………………………………………….75

4-2-7-2- زبان عربی………………………………………………………………………………..76

4-3- بخش سوم: نهاد های آموزشی…………………………………………………………………..76

4-3-1- مکتب خانه در بندرلنگه…………………………………………………………………………….77

4-3-1-1- نقاط ضعف و قوت مکتب خانه ها………………………………………………..78

4-3-1-1-1- نقاط قوت مکتب خانه……………………………………………………..78

4-3-1- 1-2- نقاط ضعف مکتب خانه ها……………………………………………….78

4-3-1- 2- مدارس در بندرلنگه………………………………………………………………..79

4-3-1- 2-1- مدارس علوم دینی……………………………………………………………………79

4-3-1- 2-1-1- مدارس دینی اهل سنت…………………………………………………………….79

4-3-1- 2-1-1-1- مدرسه احمدیه………………………………………………………………..79

4-3-1- 2-1-1-2- مدرسه رحمانیه بندر لنگه…………………………………………..80

4-3-1- 2-1-2- مدارس علوم دینی تشیع…………………………………………………………..81

4-3-1- 2-1-2-1- مدرسه علوم دینی سید محمد عالم بحرینی………………………….81

4-3-1- 2-2- مدارس عمومی غیر دینی بندرلنگه………………………………………………..82

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*