بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران

گفتار اول: صلاحیت ها                                86
مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها                        90
ضمائم                                            106
ضمیمه 1: جرایم سایبر                                     106

پایان نامه

ضمیمه 2: كلاهبرداری رایانه ای                                154

یک مطلب دیگر :

نتیجه گیری                                         165

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*