بررسی جنگ آمریكا و عراق بر امنیت ملی ایران

پس از تجزیه شوروی سابق شكل گیری هندسه جدیدی از قدرت در منطقه خاورمیانه بوجود آمد كه با ساختار قبلی كاملاً متفاوت است. در این راستا می‌توان به موضوع گسترش ناتو به شرق و در خاورمیانه به شكل گیری بلوكهای جدید اشاره نمود.
حمله آمریكا به كشورهای افغانستان و عراق و نقاط عطف مهمی در این شكل بندی جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود. آمریكا پس از پایان جنگ به عنوان یك قدرت برتر جهانی كوشید از ناتو در جهت توسعه منافع راهبردی كلان خود یعنی گسترش آن به شرق استفاده كند.
دولت جمهوری خواه آمریكا در پرتو تحولات به وقوع پیوسته 11 سپتامبر با مشی نظامی‌گری و مداخله جویانه در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ظاهر شد. موضوعات گوناگونی مانند مبارزه با تروریسم، به ویژه گروه القاعده و كنترل بحران افغانستان، تشدید سركوب فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل، بازرسی تسلیحاتی عراق كه نهایتاً به حمله نظامی و اشتغال آن كشور منجر شد، وجود تهدیدات مختلف و بالقوه در عربتان سعودی، و طرح مسایلی مانند بازرسی تسلیحاتی ایران، حمایت ایدوئولوژیك از مبارزه فلسطینیان و حمایت از تروریسم بین‌المللی كه به استمرار تنش در روابط ایران و آمریكا منجر شده است، مسایل امنیتی مربوط به حوزه خلیج فارس و ذخایر نفتی،

پایان نامه

 باعث شده است تا خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در سیاست خارجی آمریكا احراز كرده و هر گونه تاثیر و نقش همسایگان عراق در روند تحولات آتی

یک مطلب دیگر :

چرا باید از تبلیغات گوگل استفاده کنیم؟

 این كشور است. به اعتراف برخی كشورهای هم‌پیمان آمریكا در نظر گرفتن منافع مشروع همسایگان عراق، فرصت استفاده از نفوذ آنها را در بخش‌های جامعه عراق به مدیران، آتی این كشور می‌دهد. بدون شك تحولات عراق قابلیت تاثیرگذاری عمیقی در سطح منطقه به ویژه كشورهای همسایه خواهد داشت، بنابراین طبیعی است كه برقراری ثبات و آرامش و ایجاد بنیانهای مستحكم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق دغدغه اصلی همسایگان این كشور باشد.

حذف ایران از فرمولهای امنیتی منطقه باعث می‌شود كه هرگز به صلح و ثبات نرسد. ایران با توجه به پارامتر قدرت، جایگاه ژئوپولیتیك و معنوی اسلامی دارای موقعیت بسیار مهمی در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌باشد.
امروزه پس از اشغال عراق و سرنگونی طالبان در افغانستان، آمریكا این شائبه را به وجود آورده كه اكنون نوبت ایران است. اما اشتباه واشنگتن این است كه شرایط ایران با افغانستان و عراق بسیار متفاوت است و نمی‌توان به سادگی با آن مقابله نماید. ایالات متحده سخت می‌كوشید هر طوری شده با انواع راهكارهای مختلف، ایران را تحریم كرده و در سطح منطقه منزوی نماید، سیاستی كه پس از اشغال عراق با انگیزه و شتاب بیشتری در منطقه جلوه نموده است.
نكته آخر اینكه اگر كشورهای منطقه بخواهند كه به صلح و امنیت نایل آیند لازم است از طریق همكاری و ترتیبات درون منطقه‌ای عمل كنند و وضعیت فعلی و حضور آمریكا نخواهند توانست صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد.
در این پروژه سعی خواهیم كرد تا حدی آثار حمله به عراق را بررسی نموده و نتایج و بازتاب این حمله را بر امنیت ملی ایران مورد كنكاش و بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده امنیت از دیدگاه اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار گیرد. و با توجه به اینكه امنیت به شاخه‌های مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و … تقسیم می‌گردد و این كار نیاز به تحقیق بسیار دارد و از حد این تحقیق خارج است.
امید است تا سایر پژوهشگران سایر بخشهای امنیت را مورد تحقیق قرار داده و كار ما را تكمیل نمایند.
اهمیت و اهداف تحقیق:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*