بررسی رابطه بین انگیزه دانشجویان دراستفاده از SMS و میزان استفاده آنها از SMSهای تبلیغاتی

بازاریابی  ۱۶

سیر تکاملی مفاهیم بازاریابی ۱۷

ابعاد گوناگون بازاریابی ۱۹

تبلیغات: ۲۰

تعاریف تبلیغات: ۲۰

تاریخچه تبلیغات بازرگانی ۲۱

تاریخچه تبلیغات در ایران ۲۲

اصول تبلیغات. ۲۲

طبقه بندی تبلیغات. ۲۳

نقش تبلیغات در تجارت. ۲۳

چرخه تبلیغات. ۲۴

مزایا و معایب تبلیغات. ۲۷

تعریف SMS 29

تاریخچه پیشرفت سرویس پیام کوتاه ۳۳

موبایل و تجارت بی سیم ۳۴

تجارت همراه ۳۵

ویژگی های بازاریابی تلفن همراه ۳۷

مزایای استفاده از تلفن همراه ۳۸

مزیت حاصل از کاربردهای تجارت بی سیم ۴۰

تبلیغات موبایل ۵۵

تعاریف بازاریابی و تبلیغات موبایلی ۵۶

نگرش   ۶۰

عناصر نگرش ۶۲

عوامل تاثیرگذار بر نگرش ۶۴

نگرش نسبت به تبلیغات. ۷۷

پیشینه تحقیق ۸۰

تحقیقات داخلی ۸۲

تحقیقات خارجی ۸۳

مدل تحقیق: ۹۰

 

فصل   سوم: روش شناسی تحقیق ۹۱

مقدمه  ۹۲

روش تحقیق ۹۲

مدل مفهومی تحقیق ۹۴

جامعه آماری. ۹۵

تعیین حجم نمونه. ۹۶

روش نمونه گیری. ۹۶

روش‌های جمع‌ آوری داده ها ۹۷

ابزار سنجش تحقیق ۹۸

روایی (اعتبار) ۹۹

پایایی(اعتماد) ۹۹

 

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۰

روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق ۱۰۱

آمار توصیفی ۱۰۱

آمار استنباطی ۱۰۱

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۱۰۵

مقدمه  ۱۰۶

تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی ۱۰۷

بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان ۱۰۸

جنسیت پاسخ‌‌دهندگان ۱۰۸

سن پاسخ ‌دهندگان ۱۰۸

میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۰۸

وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ دانشگاه ۱۱۰

آمار استنباطی ۱۱۱

روایی سازه ۱۱۱

نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای مربوط به انگیزه ۱۱۲

نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای مربوط به نگرش ۱۱۳

نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای مربوط به میزان استفاده از SMS 115

آزمون فرضیه های تحقیق ۱۱۶

نتایج اجمالی آزمون فرضیه ­ها ۱۲۲

آزمون برازش مدل مفهومی ۱۲۲

مدل مفهومی تحقیق را  در قالب معادلات ساختاری. ۱۲۵

آزمون تحلیل واریانس  ANOVAو T 125

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و  پیشنهاد. ۱۳۸

مقدمه  ۱۳۹

نتایج حاصل از تحلیل‌های آمار توصیفی ۱۳۹

ویژگیهای جمعیتی پاسخ دهندگان ۱۳۹

تحلیل نتایج تحقیق ۱۴۰

نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ۱۴۲

پیشنهادها و راهکارها ۱۴۶

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۴۷

منابع و مأخذ. ۱۴۹

منابع فارسی ۱۵۱

منابع لاتین ۱۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه:

 

در دنیای امروز، تبلیغات به یک تجارت یا صنعت بزرگ تبدیل شده است. تبلیغات هم یک صنعت است و هم ابزاری است که مورد استفاده بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخلاف جوامع کوچک، در جوامع بزرگ، پیچیده و صنعتی علاوه بر ارتباطات رودررو میبایستی از ارتباطات غیرمستقیم نیز استفاده کرد. تبلیغات، این نیاز جوامع عصر حاضر را به خوبی پاسخ میدهد. تبلیغات راهکاری است که با توجه به پارامترهای اندازه، میزان فاصله، راحتی و هزینه، توجهات ویژه ای را به خود جلب کرده است )فاربی، ۱۳۸۷ ، ص   . (۱۳

تاریخچه بازاریابی به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد اما اولین فعالیت های بازاریابی سازمان یافته را باید در اوایل قرن بیستم جستجو کرد فعالیت های بازاریابی به شیوه ای نوین یکی از مباحث اصلی آمیخته بازاریابی است با این حال توافق زیادی در مورد اجزاء آن وجود ندارد اما معروفترین دیدگاه ،دیدگاه مک کارتی میباشد که مورد قبول عامه قرار گرفته است .

مک کارتی چهار عامل را به عنوان آمیخته بازاریابی معرفی میکند که به عنوان  ۴P   شهرت یافته اند و در واقع معرف حروف اول چهار کلمه  محصول ، قیمت ، ترفیع و توزیع میباشد که در این میان ترفیع را میتوان با روش هایی چون فروش حضوری،روابط عمومی،تبلیغات و پیشبرد فروش انجام داد. بازاریابی نوین چیزی بیش از تولید کالاهای خوب ، قیمت گذاری مناسب و ایجاد تمهیدات مناسب برای در دسترس قرار گرفتن کالاست.

شرکت ها باید با مشتریان فعلی و باالقوه خود ، خرده فروشان ، فروشندگان ، دیگر افراد ذینفع وعموم مردم هم ارتباط برقرار نمایند . بی تردید هر شرکت یک نقش برقرار کننده ارتباط و مرّوج را نیز بر عهده دارد( کاتلر ،۲۰۰۵،۶۷ ) .

بازاریابی برخلاف تصور برخی از مردم فقط به معنی  کوشش های مقطعی و کوتاه مدت برای فروش اجناس و کالاهای فروش نرفته و یا بنجل نیست .

بازاریابی مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوند خورده ای است که هدف آن تولید و ارسال کالا به دست مشتریانی است که خواهان کالا هستند  و در واقع کالای تولید شده  با نیاز های آنها همخوانی دارد .

آنچه مسلم است امکان ادامه فعالیت ها ی تولیدی بدون بازاریابی و تبلیغات درست برای محصول به دلیل تنوع تولیدات و فاصله فیزکی میان مصرف کننده و تولید کننده عملا غیر ممکن است  ، با توجه به رقابتی بودن بازار های جهانی شرکت هایی موفق اند و بقا خود را در این محیط متلاطم تضمین می نمایند که بدانند هر کالایی را نمی توان تولید کرد ، هر کالای تولید شده ای رانمی توان در هر بازاری فروخت و فروش کالاها در بازارهای مختلف نیازمند انجام تبلیغات مناسب ،آگاهی و اطلاع از علم بازاریابی است  ( اسدی ،۱۳۷۹، ۱ ) .

 

هدف اولیه تبلیغات معرفی محصولات به مشتریان بالقوه و احتمالی میباشد که با بهره گرفتن از رسانه های مختلفی مانند تلویزیون،رادیو،روزنامه و مجلات،اینترنت و SMS  میتوان این کار را انجام داد

 

۲.۱) بیان مسأله :

در هر اجتماعی مردم ناچارند بخشی از احتیاجات مادی و معنوی خود را به وسیله دیگران تامین کنند. تهیه وسایل زندگی و رفع احتیاجات روزمره ، از یک سو مستلزم کار و فعالیت مداوم و از سوی دیگر نیازمند تصمیم گیری فردی براین انتخاب از طریق اطلاع یافتن از مزایای کالاها و خدمات به وسیله «تبلیغات» است . در عصر ما تبلیغات به منزله یکی از پر قدرت ترین عوامل فروش ، شناخته شده است ؛ به طوری که حتی معروف ترین و عظیم ترین موسسات بین المللی و شرکت های بازرگانی ، خود را بی نیاز از تبلیغات نمی دانند .

تبلیغات بازرگانی بر خلاف سایر امور تجاری ، از قبیل حسابداری ، عملیات خرید ، طرح ریزی و تهیه و تولید کالا ، همواره تلاش دارد تا توجه عموم را به سوی خرید و مصرف کالاها و خدمات جلب کند . به همین جهت است که اقلام هزینه های تبلیغاتی در دنیای امروز به صورت اعداد نجومی درآمده و این فن جدید، آن قدر وسعت یافته که همه امکانات و فنون جدید زمان را به خدمت گرفته است . به تعبیری می توان گفت که «در جهان امروز، هیچ چیز غیر از پول ، بدون تبلیغات به فروش نمی رسد». از روزی که یک شرکت تولیدی یا خدماتی ، کارخود را آغاز می کند ، تبلیغات نیز به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از شخصیت و هویت آن رخ می نماید . در واقع ، فعالیت های تبلیغاتی ، نقش مهمی در عرصه گسترده بازاریابی کالا یا خدمات دارد (علی فروزفر،۱۹،۱۳۸۶).

به طور کلی تبلیغات به دو طریق انجام می پذیرد :

۱)تبلیغات از طریق رسانه های سنتی (تلویزیون ،رادیو، مجلات ،روزنامه ها و .)

۲)تبلیغات از طریق فناوری های جدید (وب سایت ها، آدرس الکترونیکی ، تبلیغات و اعلانات و پیام کوتاه .) که تلفیق این دو روش با یکدیگر قسمتی از استراتژی بازاریابی تلفیقی می باشد

در مقایسه با تبلیغات سنتی ، تبلیغ از طریق  SMS  از مزایای قابل ملاحظه برخودار است .

که از آن جمله می توان ایجاد رابطه دو طرفه با مخاطب ، دسترسی شبانه روزی ، هزینه نسبتا پائین و هدف گیری مشتریان اشاره کرد . محیط بی سیم دو ویژگی اصلی دارد که آن را از دیگر رسانه های ارتباطی متمایز می کند: قابلیت جا به جایی – دسترسی وسیع. ویژگیهای یاد شده توانسته اند محدودیت مکان و زمان را از میان بردارند و از این طریق، خصوصیات ارزش افزوده را که موتور محرک توسعه تجارت سیار می باشد را به وجود آورند: حضور در هر زمان و مکان، راحتی، قابلیت اتصال لحظه ای، شخصی سازی و محلی سازی محصولات و خدمات (توربن و دیگران، ۱۳۸۶، ۲۷۳).

با بهره گرفتن از فناوری تلفن همراه می توان مصرف کنندگان بالقوه را به صورت فردی به وسیله متن، صوت و پیام تصویری هدف قرار داد (Degraeve& De Reyck, 2006, 935).

تبلیغات موبایل نسبت به تبلیغات بوسیله رسانه های سنتی این برتری را دارند که می توان پیام را به مصرف کنندگان بالقوه هنگامی که واقعا در حال خرید هستند فرستاد. با پست الکترونیک نیز قادریم تبلیغات شخصی سازی شده انجام دهیم اما این تیلیغات هنگامیکه مصرف کنندگان در حال خرید هستند به آنها نمی رسند ( (Ibid, 936).

سرویس پیام کوتاه تکنولوژی جدیدی است که پیام را از کسب وکارها به مصرف کننده، بوسیله ابزارهایی مانند تلفن همراه و اعلام گر منتقل می کند (Jingjun Xu & et al, 2008, 711).

یکی از منافع تبلیغات سرویس پیام کوتاه این است که نسبت به روش های سنتی منجر به تعامل بیشتر با مشتری می شود. از طریق تلفیق سیستم موقعیت یاب جهانی با فناوری سرویس پیام کوتاه می توان پیام ها و تبلیغات را به موقع و در مکان مورد نظر برای مصرف کنندگان فرستاد (Okazaki & Taylor, 2008, 6 ) .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*