بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی

واحد ارسنجان

 دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: صنعتی سازمانی

عنوان:

مطلب دیگر :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

استاد راهنما:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*