بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش : عمومی

موضوع:

مطلب دیگر :

بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

(مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه ۲ شهر شیراز)

استاد راهنما:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*