بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش : مدیریت ورزشی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*