بررسی روشهای ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی …

پایان نامه تحصیلی

 

جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

 

عنوان

 

پایان نامه

بررسی روشهای ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان

 

در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 

استاد راهنما:

 

دكتر سید رضا سید جوادین

یک مطلب دیگر :

 

 

 

استاد مشاور:

 

مهندس محمود هوشمند  

 

پاییز 1381

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

نظام ارزیابی عملكرد كه در این تحقیق مورد پژوهش و بررسی قرارگرفته، از جمله راهكارهایی است كه طی آن گوشه هایی از فلسفه وجودی انسان مورد آزمون قرار میگیرد. بدین مفهوم كه دنیا محل امتحان است و این خود اوست كه مسیر خیر و شر را انتخاب میكند و همانطوریكه برای عمل خوب و بد، بهشت و جهنمی وعده داده شده است برای عمل انسانها در محیطهای سازمانی نیزباید تفكیكی بین خوب و بد وجود داشته باشد و این امر به عنوان فلسفة وجودی ارزیابی عملكرد مطرح است.
اهدافی كه این تحقیق به دنبال آن بوده عبارتند از:

  • آیادر سیستم فعلی ارزیابی عملكرد آگاهی مدیران در انجام صحیح ارزیابی عملكرد كاركنان تاثیر دارد ؟
  • آیا در سیستم فعلی ارزیابی عملكرد امكان اجرای صحیح ارزیابی عملكرد كاركنان وجود دارد؟
  • آیا عینی بودن معیارها در انجام صحیح ارزیابی عملكرد كاركنان تاثیر دارد؟

برای این منظورتحقیق حاضر در دوبخش اصلی سازماندهی گردیده است،بخش اول به بررسی زمینه های اجرائی نظام ارزیابی عملكرد می‎پردازد وبخش دوم تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج بكارگیری نظام ارزیابی عملكرد فعلی در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار می‎دهد كه در این زمینه تلاش شده است با توجه به مشكلات عدیده ای كه شركت مذكور درخصوص انگیزش، رضایت شغلی، مقاومت در برابر تغییرات  و بهره وری دارد، امكان ایجاد تغییر در این نظام و پیشنهاداتی در اصلاح  آن ارائه گردد.
یافته های تحقیق عبارتند از:

  • بین آگاهی كاركنان از روشهای ارزیابی عملكرد با بهبود روش ارزیابی عملكرد رابطة معنا داری وجود دارد.
  • بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملكرد با بهبود روش ارزیابی عملكرد رابطة معناداری وجود دارد.
  • بین تعارضات سازمانی با بهبود روش ارزیابی عملكرد رابطة معناداری وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*