بررسی نی نوازی در دوره قاجار

تاریخچه مختصر ساز نی                                                                            14

نوازندگان نی در دوره قاجار                                                                        19

بخش سوم

آوانگاری تعدادی از نواختههای نی نوازان قاجار                           26

پایان نامه

عراق ماهور، صفدرخان                                                                             27

آواز بیات ترک، نائب اسدالله                                                                        29

تصنیف گیلکی و رنگ، نائب اسدالله                                                               31

آواز بیداد، نائب اسدالله                                                                             33

رنگ فرح، اکبرخان                                                                                  34

آواز اصفهان، نائب اسدالله                                                                           37

آواز دشتی، نائب اسدالله                                                                            38

یک مطلب دیگر :

آواز اکبرخان                                                                                         39

تصنیف بیداد، نایب اسدالله                                                                         40

نتیجه گیری                                                                                                              42

منابع                                                                                                                         45

ضمائم                                                                                                                       46

چکیده انگلیسی                                                                                                       46

عنوان انگلیسی                                                                                                        47

 

مقدمه

وضعیت ساز نی و نی‎نوازان در دوران قاجار

دراین دوره به‏علت رواج شریعت گرایی، موسیقی تحریم شد و دانستن ساز و آواز با لهو ولعب به صورت جدی مطرح شد. این تحریم تا زمان قاجاریه ادامه داشت که اهالی و دوستداران موسیقی با مشکلات زیادی روبرو بودند اما همین که در این دوره و حتی دوره قاجاریه از اهل موسیقی به عنوان عَمَله طرب یاد می‎شود، بیانگر آن است که موسیقی با نگاه عیش و طرب دیده می‎شد و جنبه‎های هنری آن مورد توجه نبود. در نزد عوام و در صحنه اجتماعی که تحت تأثیر علمای دینی قرار داشتند موسیقی چندان مقامی نداشت و تقریباً به صورت مخفیانه دنبال می‎شد. جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم می‎گوید:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*