بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

گرایش: عمومی

 عنوان:

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش

در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

مطلب دیگر :

استادراهنما:

دکتر حسن حق شناس

استاد مشاور:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*