بررسی و مقایسه عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان

۱- آیا محل زندگی (فقیر نشین و غنی نشین) می تواند عاملی برای پدید آمدن کمرویی افراد باشد؟

۲- آیا نقص جسمانی (لکنت زبان) عامل مهمی در کمرویی می باشد؟

۴- آیا میزان آزادی و اختیار فرد با کمرویی افرا ارتباط دارد؟

مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*