برق طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با بهره گرفتن از CMOS

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده فنی

گروه برق

طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با بهره گرفتن از CMOS

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده

مطلب دیگر :

در این پایان نامه هدف طراحی کنترلر فازی با ورودی دیجیتال و خروجی آنالوگ ولتاژی است. این کنترلر فازی دو ورودی دیجیتال داشته و یک خروجی آنالوگ دارد که با برنامه ریزی چهار پارامتر مشخصات تابع عضویت پروگرم می شود. این کنترلر دارای ساختاری جدیدی است که با این ساختار بسیاری از مشکلات موجود در ساختار های دیگر حل شده است. این کنترلر از یک مدار MIN-MAX ولتاژی بسیار قابل انعطاف بهره می برد که با یک ساختار هم مینیمم و هم ماکزیمم سیگنال ها را در اختیار قرار می دهد. در ادامه برای بلوک defuzzifier هم ساختار بسیار ساده و مناسبی در مد ولتاژ طراحی شده است که نیاز به مدارات پیچیده خازنی را مرتفع نموده است. این کنترلر در ۹ رول پیاده سازی شد و نتایج شبیه سازی توان مصرفی ۳۶/۴۳mW را نشان داد و به سرعت ۹/۴MFLIPS رسیدیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*