بهینه سازی مصرف برق با دستگاه آنالایزر

ب) 89C51(2) :
1- اطلاعات رسیده از خط سریال از آی سی 89C51(1) را در حافظه RAM ذخیره می كند و همچنین این اطلاعات را از طریق سریال به كامپیوتر می فرستد تا این مقادیر در نرم افزار نمایش داده شود .
2– بعد از رسیدن هر باكس اطلاعات یك LED را روشن یا خاموش می كند تا ذخیره اطلاعات در دستگاه نمایش داده شود  .

پایان نامه

ج) HIN232
 یك واسط است برای تبادل سریال بین میكرو و كامپیوتر .

یک مطلب دیگر :

 این آی سی ولتاژ پنج و صفر میكرو را با استفاده از خازنهای مدار تبدیل به ولتاژهای  پانزده و منفی پانزده می كند .
این آی سی برای تبادل سریال از استاندارد RS232 استفاده می كند .
پایه های RS232

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*