بین الملل تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

واحد دامغان

دانشکده حقوق

گرایش حقوق بین­ الملل

عنوان

تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

استاد راهنما

مطلب دیگر :

دکترعلیرضا جهانگیری

 استاد مشاور

دکترعلیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*