تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

مطلب دیگر :

عنوان:

تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

استاد راهنما:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*