تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

واحد تهران مرکزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

موضوع:

مطلب دیگر :

تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

( مطالعه موردی : صنعت آسانسور)

استاد راهنما:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*