تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان تحقیق :

تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

استاد راهنما :

دکتر سعید حسنی

مطلب دیگر :

استاد مشاور :

دکتر محمود مجیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*