تربیت بدنی حوادث ناشی از عملیات ورزشی

پایان نامه رشته تربیت بدنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
یکی از مواردی که قانون گذار آن را از عوامل موجه جرم تلقی کرده است “حوادث ناشی از عملیات ورزشی” است.
موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است . اولا ً رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب ثانیا ً قبول خطرهای متعارف و قابل پیش بینی از

 سوی حادثه دیده که معمولا ً شرکت در آن فعالیت های ورزشی کاشف از آن است.

پژوهش های حاضر بررسی بند ۳ ماده ۵۹ در حقوق ایران و نظریات متفاوت و متنوع در آمریکا و کنار هم قرار دادن شباهت ها و تفاوت های موجود بین این دو کشور نیز

مطلب دیگر :

پایان نامه رایگان درباره محل سکونت، حسن معاشرت، حقوق زوجه

 بیان احکام فقهای گذشته و معاصر می باشد.

مقدمه
بیان مساله:
علم حقوق با همه جنبه های زندگی ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه ای ، بسیاری از مردم زندگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی ، می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به طور فزاینده ای حفظ کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*