ترجمه فصل های خدا، آفرینش، وحی و رستگاری از کتاب Contemporary Jewish Theology به …

الهیات یهودی فمینستی.. 122

بخش ب) خلقت… 132

بالهای قمری: ارزشهای یهودی، علم و هلاخا. 132

صورتم را بجوی، نامم را بگوی.. 144

پایان نامه

قسمت پ) وحی.. 157

یک مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*