جامعه شناسی با موضوع جامعه‌ پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی جامعه‌شناسی

 

گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

هیأت داوران پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  حامد شیری

 در رشته  علوم اجتماعی  گرایش  جامعه‌شناسی

به عدد به حروف
۱۹ نوزده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*