دانلودپایان نامه ارشد نقش صنایع‌دستی در توسعه، اشتغال و اقتصاد استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97

رشته تعداد افراد مشغول بكار نسبت شاغلان این رشته به كل شاغلان بخش صنایع دستی        (به درصد)
گلیم بافی 3200 83/27
حصیربافی 2000 39/17
بافتنی های سنتی 800 96/6
چادر شب بافی 600 22/5
قلاب بافی 350 04/3
مروارید بافی 220 91/1
قلاب دوزی 120 04/1
معرق چوب 100 87/0
سفال و سرامیك 100 87/0
منبت 70 61/0
خراطی 70 61/0
نازك كاری 50 43/0
بامبو بافی 50 43/0
سایر رشته ها 3770 78/32

     منبع :اداره كل میراث فرهنگی استان گیلان

جدول شماره1 تعداد افراد مشغول بكار در شاخه‌های مختلف صنایع‌دستی استان را به ترتیب از بیشترین افراد شاغل در یك رشته تا كمترین آنها نمایش می‌دهد. این جدول همچنین نسبت فعالان هر یك از شاخه‌ها به كل شاغلان حوزه صنایع‌دستی استان را در سال1390 نشان می‌دهد. بیشترین نسبت شاغلان مربوط به گلیم‌بافی است و حصیربافی و بافتنیهای سنتی در مراتب بعدی قرار دارند. منظور از سایر رشته‌ها، آنهایی هستند كه افراد شاغل در آنها بسیار كمتر از50 نفر می‌باشند.

جدول 2 :تعداد صنعتگران شناسایی شده در بخش صنایع دستی استان گیلان بین سالهای 1384 تا 1390،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال تعداد صنعتگران شناسایی شده نرخ رشد به درصد
1384 700 ——
1385 1200 43/71
1386 350 83/70-
1387 700 100
1388 1300 71/85
1389 1500 38/15
1390 5700 280

                منبع :اداره كل میراث فرهنگی استان گیلان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*