دانلود ارشد بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و …

گرایش بازرگانی داخلی

 

عنوان

 

بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر با وفاداری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی تلفن های همراه)

 

یک مطلب دیگر :

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*