دانلود ارشد تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان

رابطه پوشش و فرهنگ ملل. 30

پوشش ادیان الهی. 31

الف_ پوشش در آیین دین زرتشت.. 31

ب_پوشش در آیین یهود. 31

ج_حد و کیفیت پوشش زنان یهود. 32

د_پوشش در آیین مسیح. 32

تاریخچه پوشاک زنان. 32

ویژگی لباس های مناسب: 33

اصولی در امر پوشش… 37

پوشاک اندرونی. 38

پوشاک بیرونی. 39

محاسن و معایب پوشش مانتو. 41

رنگ لباس سیاه در بیرون از منزل. 45

ویژگی بعضی از پوشاک امروزی.. 47

عوامل موثر در انتخاب لباس.. 49

1-سن. 50

2-فصل. 50

3-درآمد. 50

4-مکان استفاده از لباس.. 51

5-نو بودن لباس.. 51

6-فرهنگ.. 51

فرهنگ و لباس.. 52

رابطه لباس و فرهنگ : 52

نمایش لباس های خاص برای افزایش جاذبه زنان زیر سایه عنوان “اسلامی”. 55

نقش طراحان لباس.. 56

طراحی لباس های خاص… 57

عناصر بصری.. 58

تاثیرات بصری.. 61

پوشاک نا مناسب (تنگ) 64

مضرات لباس تنگ: 66

اهداف استعمار از ارائه پوشش نامناسب.. 68

راه های مبارزه با پوشش نامناسب.. 69

1-تقویت اعتقادات و ایمان. 69

2-احیای فرهنگ اصیل اسلامی. 70

3-شناساندن الگوهای والا و برتر. 70

لباس های علامتدار 70

نکاتی در مورد پوشاک نا مناسب از دیدگاه اسلام. 75

1-تمایز لباس زن و مرد. 76

2-لباس شهرت.. 76

3-لباس تشخص و تمایز. 77

4-لباس بیگانگان. 77

اثرات روانی رنگ ها 79

انتخاب رنگ لباس.. 84

رنگ های مناسب لباس در فرهنگ ایران. 84

نگاه مثبت به رنگ مشکی. 86

باید ها و نباید ها در رنگ لباس از دیدگاه اسلام. 87

لباس های رنگی و روشن. 91

شیک پوشی. 93

تأثیرات فرهنگ شیک پوشی. 94

تاریخچه  مد. 97

یک مطلب دیگر :

تأثیرات بعد از ورود مد. 97

فایده تحلیل مسأله مد. 101

محاسن مد. 101

معایب مد. 102

رفتارشناسی انسان در زمینه پوشاک و مد. 103

شلوارهای پاره 106

راهکارهای پیشنهادی مقابله با مد. 107

فصل سوم: سلامت روان. 109

تعریف سلامت روان. 109

پوشش و نقش آن در سلامت روان. 110

تأثیر پوشاک بر سلامت جسم. 113

شلوار تنگ و چسبان. 116

تأثیر پوشاک بر سلامت روان. 116

تأثیر رنگ بر جسم. 118

تأثیر رنگ بر روان. 120

رنگ به انسان انرژی می دهد. 121

تأثیر مد بر سلامت جسم و روان. 122

نتیجه گیری.. 124

منابع و مآخذ. 127

کتب و مقالات و نشریات: 127

سایت ها: 128

چکیده

در اسلام، هر هنری با معیار هر چه نزدیک تر بودن و مؤثر تر بودن آن در روح انسانی سنجیده می شود. نزدیکترین چیز به روح ما، بدن ماست. بنابر این، هر هنری که با بدن سرو کار دارد، مهم است. از همه ی آنها مهم تر جامه است. جامه بعد از بدن نزدیک ترین چیز به ماست. آنچه می پوشیم در آنچه در درون آن احساس میکنیم مؤثر است. تمدن کلاسیک اسلامی زیباترین جامه های مردانه و زنانه را به وجود آورده است. جامه ی مردانه همواره بسیار مردانه و جامه ی زنانه همواره بسیار زنانه بوده است. فلسفه ی جامه در اسلام نشان دادن زیبایی مردانه و زنانه بوده است، البته در مورد جامه زنانه، نه در ملأ عام. هنر جامه در تمدن اسلامی به وفور دیده می شود. در این راستا نگارنده سعی کرده تا  به این هنر مهم در زمینه های پوشش، طراحی لباس، رنگ لباس، مد و سلامت روان، که مباحث جداناپذیر آن است، با استفاده از کتب، روایات و مقالات، بپردازد. در این زمینه ها، از سایت های مختلف ، سخنرانی ها و مصاحباتی که در این زمینه در جشنواره ها شده، نیز سود جسته ام. همچنین به مباحث تفاوت در پوشاک اندرونی و بیرونی، و نیز پوشاک امروزی پرداخته شده است. در این راستا از کتاب شهید سید رضا پاک نژاد که از مهم ترین منابع این تحقیق می باشد استفاده شده است. در دوره کنونی که لباس ها دچار تغییرات بسیاری شده و بعضاً از غالب لباس ایرانی خارج شده است، باید به لباس ایرانی- اسلامی توجه بیشتری داشته باشیم، چرا که لباس ایرانی برای مردم ایران یادآور جایگاه ایشان در هستی و نظام آفرینش است و هر قسمتی از لباس ایرانی بیانگر حکمتی است که در تفکر ایرانی ریشه دارد، تفکری که از تاریخ، ادیان، شعرا و هنرمندان سرچشمه گرفته است. و بنابر این انتخاب لباس باید با توجه به تأثیر آن که منجر به سلامت جسم و روان است، صورت بگیرد.

کلید واژه:پوشش، پوشاک بانوان، ارزش زن در اسلام، رنگ، مد، سلامت روان

مقدمه

اکنون در جامعه ما، خطر تبدیل شدن به جامعه ای مصرفی حس می شود. لذا آشنایی با  پیشینه تاریخی و فرهنگی مکاتب مرتبط با مد و طراحی لباس، مهم به نظر می رسد. با نگاهی بر تاریخچه مد به صورت طبقه بندی شده به ترتیب زمانی و از سده ی هفدهم به بعد، می توانیم تجربه های ملت هایی را دنبال کنیم که با دور شدن از اصلِ خود، گاه با زیان های جبران ناپذیری در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه شده اند.

موضوع پوشش از ابعاد مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته، و کتاب ها و مقاله های فراوانی در این زمینه تدوین شده است، ولی به بُعد روان شناختیِ پوشش و تأثیر آن، از نظر روانی بر زن، کمتر توجه شده است. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی نقش پوشش در سلامت روانی، گامی کوچک در راه برطرف ساختن این نیاز بردارد و به مربیان و مسؤولان فرهنگی جامعه، بینش تازه ای درباره تأثیر روانی پوشش بر زنان و دختران ارائه دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*