دانلود امیرالمؤمنین (ع) خرد ورزی را چگونه توصیف کرده و چه …

بنابراین همان طور که در بیان مسأله گفته شد در این تحقیق مسأله ی اصلی بیان اوصاف و نشانه ها ی خرد و خردورزی و آفات آن است. در این باره ممکن است نظرات مختلفی موجود باشد و صاحب نظران با استفاده از تجربیات و علم خود بتوانند مطالب ارزشمندی را ارائه دهند اما این مطالب از آنجا که با علم و تجربه ی بشری به دست آمده است از اتقان و استواری لازم برخوردار نخواهد بود و کامل و جامع نیست. پس باید در این مورد به کسی مراجعه کرد که به صحت سخنان او اطمینان داریم و به عصمتش ایمان داریم.

کسی که حتی گذر قرنها خللی به سخنش وارد نکرده است و از ارزش سخن او نکاسته است. و چنین ویژگی تنها در سخنان معصومین (ع) بویژه امیرالمؤمنین(ع) یافت می شود .

یک مطلب دیگر :

پس میتوان گفت هدف از این تحقیق این است که با مراجعه به کلام امیرالمؤمنین(ع(، نشانه ها و آثار خرد و نابخردی و آفات خرد کشف شود. ضمناً از آنجا که تا به حال در این مورد اثر مستقلی ارائه نشده است، امید است این تحقیق به عنوان اثری مستقل مورد استفاده ی دیگران قرار گیرد و نقطه ی شروعی باشد برای کسانی که به پژوهش در این باره علاقمندند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*