دانلود علل اساسی و ریشه های بدحجابی و بی حجابی زنان در جامعه …

 

1.تعریف حجاب

2.تاریخچه حجاب

3.حجاب چرا

 

1-تعریف حجاب

حجاب از نظر لغوی به معنای پوشش ، پرده ، حاجب ، روپوش ، چادر و روبند[1] .

و آن پوششی حجاب نامیده می شود كه از طریق پشت پرده واقع شدن صورت می‌گیرد و معنای دیگر : آن چه كه با آن چیزی بپوشانند و چیزی كه مانع بین دو چیز دیگر

 باشد و در اصطلاح اسلامی ، نوعی از پوشش است كه در محیطی كه نامحرم وجود دارد بدن را بپوشاند به جز بعضی از قسمتها .

2-تاریخچه حجاب

تاریخ تاریك است نمی توان در حقیقت مبداء و آغازی برای حجاب زن آن چنان كه امروزه تصور می‌شود بدست آورد . زیرا همه ملل زنان خود را از حفظ طغیان شهوات مردان دیگر به صورتی پوشانده‌اند و تاریخ زن در جهان و مظهران در ملل كه تمایل كیفیت پوشش زن در قدیم‌الایام است . تمام پدران زنان خود را از دید نامحرمان محجوب داشته‌اند تا موجب تهییج و تحریك شهوت نشود و این از غیرت و عصمت فطری مرد است . برخی دیگر هم مسئله حجاب را بر اساس فلسفة اقتصاد و مسایل اجتماعی و كسب و كار وجدانیات و نفسانیات نام برده‌اند باز هم خالی از قضاوت دربارة شهوت‌انگیز بودن بی‌حجابی نبوده است[2] .

حجاب چرا

1-حجاب باعث بقاء و سلامت حیات خانواده می‌باشد .

زنانی كه خواهان حفظ عصمت خویش می‌باشند و از حریم حجاب بعنوان دژ امنیت زن پاسداری می‌كنند ، لازم و واجب است كه بیش از همه طبقات اجتماعی با كسانی كه با یكی از مقدس‌ترین ارزشهای اجتماعی زنان مبارزه می‌كنند و آرامش روانی و عرضی آنها را در جامعه به مخاطره می‌اندازند ، مقابلة جدی و گسترده نمایند و به دیگر زنان بدحجاب كه بدون توجه به حساسیت شدید روحی مردان نسبت به اندام زن ، از حجاب شرعی خود استفاده مناسب نمی‌كنند و با مردم كوچه و بازار برخوردی عادی و صمیمانه می‌نمایند ، بفهمانند كه رعایت دقیق حجاب به مصلحت خود آنها و تك‌تك افراد جامعه است و مهم‌ترین عاملی است كه می تواند سلامت زن را در جامعه و خانواده

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر ماهیدشت

یک مطلب دیگر :

اشتغال زنان و تاثیرات آن

 تامین نماید و راه نفوذ نظرهای پلید و مسموم بیگانگان را به حریم عفت آنان ببندد .

به شرط آنكه زنان محجوبه و صالحه خود نیز عملاً الگوی دیگران باشند و حجاب ظاهری خود را با عفت باطنی همراه سازند زیرا همانطوریكه حجاب كامل ظاهری ، امنیت خارجی زن و سلامت روانی مردان جامعه را تأمین می كند ، عفت باطن نیز تضمین كننده سلامت و امنیت حجاب ظاهری می‌باشد ؛ لذا همواره با رعایت شرایط باطنی حجاب باید از لباسهایی استفاده كرد كه فاقد رنگهای پرزرق و برق و جالب توجه باشد .

چادر مشكی كه انتخاب عمومی زنان ، مسلمان اكثرا ممالك اسلامی است اگر چه از حیث رنگ و ظاهر دلپذیر نیست ولی از نظر تأثیر قابل توجهی كه در تخفیف تحریكات جنسی مردان دارد می‌تواند یكی از بهترین نوع حجاب باشد .چادر مشكی كه بدن زن را بطور یك سطح و یكنواخت بپوشاند تأثیر معجزه‌آسایی در تخفیف نظرهای مردان داشته و می‌تواند مانع بزرگی در مقابل آنها باشد . اگر زنان محجوب تمام شرایط حجاب را رعایت نمایند بر وقارشان افزوده می‌شود وحتی مردان لاابالی هم در برابر آنها به شدت مراقب رفتار و برخوردهای خود می‌باشند و دست و پای خود را بیشتر جمع می‌كنند بطوریكه كسی جرأت نمی‌كند مزاحمتی برای آنان بوجود آوردتا چه رسد به اینكه مورد سوءظن یا سوءقصدقرار بگیرند[3].

بنا به فرمایش رسول اكرم (صلی الله علیه و آله)

« انما مثل المرأه الصالحه مثل الغراب الاعصم الذی لایكاد یقدر علیه »

«‌مثل زن باعفت ، صالح ، محجوب مثل كلاغ اعصم است كه كسی را قدرت دسترسی به آن نیست »

[1] -حسن ، عمید ؛ « فرهنگ لغت  عمید » ، ج اول ، حرف ج .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *