دانلود کارشناسی ارشد بادام زمینی

1-5-3- اهمیت اقتصادی

بادام زمینی از دانه های روغنی اصلی جهان و از گیاهان غذایی محسوب می شود (سعیدی مهرورز، 1381). بادام زمینی بیشتر به خاطر دانه آن که از نظر روغن و پروتئین و کربو هیدرات ها غنی است، کشت می شود. به طور کلی هر صد گرم قسمت خوراکی بادام زمینی، تقریباً شامل 4/5 گرم آب، 4/30 گرم پروتئین، 7/47 گرم چربی، 7/11 گرم کربوهیدرات، 5/2 گرم فیبر و 0/23 گرم خاکستر است. میانگین میزان انرژی در هر صد گرم معادل با 2457 کیلو ژول است. بادام زمینی منبع خوبی از ویتامین های  EوB

 است. وزن دانه بادام زمینی به ازای هر صد عدد بین 25 و 115 گرم متغییر است. دانه های بادام زمینی به دلیل دارا بودن روغن و پروتئین زیاد با ارزش هستند. میزان پروتئین خام در دانه های آن در دامنه ای بین 22 تا 30 درصد است که با تیپ، رقم، محل، سال و بلوغ فیزیولوژیکی بذر تغییر می نماید. میزان اسید آسپاراتیک، اسید

یک مطلب دیگر :

چگونه در Assassin’s Creed Syndicate یک قاتل تمام عیار باشیم؟

 گلوتامیک و آرژنین حدود 45% از کل اسید های آمینه برآورده شده است. بادام زمینی از کمبود لیزین، متیونین و توروئونین برخوردار است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*