رشته مدیریت آموزشی اثر بخشی روش های تدریس فعال در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان

 

مزایای اجــرا :

 

  • تحقیقات نشان داده است که کیفیت یادگیری در روش های تدریس فعال بحث گروهی بیشتر از روش های غیر فعال مانند سخنرانی و تمرین و تکرار است .
  • یادگیری مشارکتی که اساس روش های تدریس فعال است باعث تغییرات مطلوب در شخصیت دانش آموزان می شود و بر کیفیت آموزش اثر می گذارد . دانش آموز از طریق فعالیت های خود می آموزد و ذهن خود را از طریق رفتاری که در آن مشارکت دارد می سازد به نظر او وظیفه معلم راهنمایی فکری است  و معلم باید عادت کند تفکر را در دانش آموزان به وجود آورد .

 

اهــداف پژوهــش :

 

کاربرد فاکتورهای موثر اثر بخشی روش های ندریس فعال در تربیت دینی و اخلاقی به صورت یک هدف مهم درباره روش های تدریس فعال اشاره دارد . و عمدتا مطالب و

مطلب دیگر :

تبلیغات متنی هدف جدید پنگوئن

 مقایسه های زیادی درباره روش های تدریس فعال و چگونگی تاثیر آن در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان پایه ابتدایی به رشته تحریر در آمده است . هدف از تدریس فعال در دانش آموزان پایه ابتدایی نهادینه کردن روش های موثر و تدریس و تاثیر گذاری عمیق تر در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان می باشد .

اهداف کلــی :

بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر بر اثر بخشی روش های تدریس فعال در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان مرد و زن در سال تحصیلی ۸۹ / ۸۸ .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*