رشته مدیریت آموزشی تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۰ – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد
۱۱ – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

تعریف متغیر : متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، ۱۳۸۱ ،ص ۳۵ ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرک یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص ۳

مطلب دیگر :

نظریه های رضایت زناشویی – نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

۵ ) .

متغیر مستقل : برنامه ریزی درسی
تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است . ( همان منبع ، ص ۳۶ ) .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*