روانشناسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی

گرایش: صنعتی و سازمانی

ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه عالی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مطلب دیگر :

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۲می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*