روانشناسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان موئسسات مطبوعاتی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: جامعه شناسی

مطلب دیگر :

(مطالعه موردی: روزنامه همشهری )

استاد راهنما :

دکترحسین آقاجانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*