روانشناسی مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش: عمومی

عنوان پایان نامه :

مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

مطلب دیگر :

استاد راهنما :

دکتر لادن هاشمی

استاد مشاور :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*